Lietuvoje vanduo yra labai geros kokybės ir pakankamai arti žemės paviršiaus, todėl namo/sodybos aprūpinimui vandeniu dažniausiai pakanka šulinio ir gręžinys nėra būtinas. Dėl šitos priežasties siurbliai su hidroforu , dažnai vadinami tiesiog „Hidroforais“, yra labai populiarūs Lietuvoje. Žinoma yra ir kitų tokios vandens tiekimo sistemos privalumų: patikimumas, montavimo ir priežiūros paprastumas, žema kaina.

Vandens siurbliai su hirdoforu Vandens siurbliai hidroforui

Hidroforai. Tinkamo siurblio su hidroforu parinkimas - paprastas ar inžektorinis?

Siurbliai su hidroforu yra sausai statomi siurbliai, kurie įsiurbia vandenį iš šulinio (arba kito vandens šaltinio) ir užtikrina stabilų slėgį ir vandens srautą vandens tiekimo sistemoje. Kadangi šitie siurbliai nėra panardinami į vandenį, atsiranda papildomi ribojimai jų panaudojimui. Stabiliam siurblio su hidroforu veikimui yra gyvybiškai svarbus vandens įsiurbimo gylis ir horizontalus atstumas nuo siurblio iki vandens šaltinio.  Standartiniai siurbliai su hidroforu gali siurbti vandenį iš gylio iki 9 m, hidroforai su inžektoriumi gali įsiurbti vandenį iš gylio iki 30 m. Svarbu ne pamiršti, kad horizontaliai paklotas vamzdis irgi sukelia pasipriešinimą vandens tikėjimui, todėl grubiems paskaičiavimams paprastai naudojama tokia formulė:

Hs = H + L/10

čia Hs – įsiurbimo gylys (m), H – vandens gylis (m), L – horizontalus atstumas nuo vandens įsiurbimo taško iki siurblio montavimo vietos (m).

Pavyzdžiui, šulinyje vandens lygis yra ties 5 m nuo žemės paviršiaus (H = 5m), šulinys yra 20 m atstumu nuo namo (L = 20m), tada galime apskaičiuoti įsiurbimo gylį Hs = 5 +20/10 = 7m. Šitam atvejui puikiai tiktu standartinis hidroforas, kuris gali įsiurbti vandenį iš gylio iki 9 m. Kai Hs gaunasi didesnis nei 9 metrai yra patartina naudoti hidroforo siurblius su inžektoriumi.

Siurblio slėgio ir našumo skaičiavimas

Išsiaiškinus, kokio tipo siurblys mums yra tinkamas (paprastas ar inžektorinis) belieka apskaičiuoti reikalingą siurblio užtikrinamą slėgį (h) ir našumą (Q). Paprastai komfortiškam vandens tiekimui reikalingas apie 2 bar vandens slėgis (2 bar atitinka 20 m vandens stulpo slėgį) vandens suvartojimo taške. Atitinkamai, norint viršutiniame vandens suvartojimo taške užtikrinti 2 bar slėgį, reiktų sudėti vandens pakėlimo aukšti nuo siurblio iki vandens suvartojimo taško ir norimą slėgį tame taške (išreikštą vandens stulpo slėgio metrais).

Pavyzdžiui, montuojame hidroforą namo rūsyje.  Antrame aukšte yra dušas. Aukščių skirtumas tarp rūsio ir antro aukšto yra 7 m. Nesunkiai galime paskaičiuoti, kad norint komfortiškai praustis po dušu antrame aukšte, siurblys turi užtikrinti vandens slėgį (h) ne žemesnį nei 27m (7m + 20m).

Siurblio našumas hidroforo siurbliams dažniausiai nėra labai svarbus, nes dažniausiai siurblio galimybės viršija šulinio našumą. T.y. pilno siurblio pajėgumo išnaudoti nesigaus, nes tokiu atveju šulinys bus paprasčiausiais ištuštintas. Kitą vertus siurbiant vandenį iš ežero/upės/tvenkinio ir maitinant juo laistymo sistemą galima nesirūpinti dėl vandens stokos. Šituo atveju reikia skirti dėmesį siurblio našumui prie numatyto slėgio.

Pavyzdžiui, laistymo purkštukų gamintojas efektyviam sistemos veikimui rekomenduoja vienam purkštukui užtikrinti slėgi (Hp) 2.5 bar (25 m vandens stulpo) ir našumą (Qp) 2 m3/val. Mes planuojame naudoti 2 purkštukus (n=2), o horizontalus atstumas nuo siurblio iki purkštukų (L) yra  50 m. Tokiu atveju galime nesunkiai apskaičiuoti mums reikalingo siurblio parametrus:

H = Hp + L/10 ir Q = n x Qp

gauname H = 25 + 50/10 = 30 m ir Q = 2 x 2 = 4 m3/val.

T.y. normaliam mūsų laistymo sistemos veikimui reikalingas siurblys, kuris prie H=30m slėgio užtikrintų bent Q=4m3/val. našumą. Tokius parametrus atitiktų pvz. Vandens siurblys Pedrollo JSWm3CM, kuris pagal poreikį yra komplektuojamas hidroforo baku ir kitais priedais.

Siurbliai su hidroforu – montavimas. Hidroforo pajungimo schema

Visiems siurbliams su hidroforu galioja viena paprasta taisyklė. Siurbliai su hidroforu montuojami kaip įmanoma arčiau šulinio ar kito vandens šaltinio. Apie šią taisyklę pamiršti negalima montuojant tiek paprastus, tiek inžektorinius hidroforus.  Kuo trumpesnis įsiurbiamo vamzdis, tuo paprasčiau paleisti visą sistemą ir tuo stabiliau siurblys veiks.

Siurbliai su hidroforu – pajungimo schema

Siurblį su hidroforu reiktų sumontuoti pagal pateiktą schemą. Įsiurbimo vamzdis turi būti kietas, kad įsiurbimo metu nesusispaustu. Daugumos siurblių įsiurbimo įvado skersmuo yra 25mm arba 32mm, mūsų rekomendacija būtų naudoti bent vienu didžiu storesnį įsiurbimo vamzdį – 32mm arba 40 mm atitinkamai. Naudojant storesnį vamzdį mažėja įsiurbimo pasipriešinimas, kuo pasiekoje siurblys veikia stabiliau ir efektyviau.

Kita problema, su kuria susiduriame pajungus siurblį su hidroforu – įsiurbimo sistemos užsiorinimas. Kai tik į įsiurbimo vamzdį patenka oras, sistema nustoja veikti. Todėl siekiant išvengti tokių nesklandumų, privaloma montuoti atbulinį vožtuvą su kietųjų dalelių tinklelio tipo filtru prie įsiurbimo vamzdžio galo ir užtikrinti visų sujungimų sandarumą. Atbulinis vožtuvas neleidžia vandeniui nubėgti į šulinį siurbliui atsijungus, o kietųjų dalelių filtras apsaugo siurblį nuo smėlio ir kitų stambių dalelių vandenyje.  Taip pat svarbu, kad siurblys neišsiurbtų viso vandens šulinyje ir „nepagautų“ oro. Pajungiant siurblį pirmą kartą būtina nuorinti visą įsiurbimo sistemą, todėl svarbu įsiurbimo vamzdį pakloti „be bangų“, kad nesusidarytų oro kamščių ir užpilant sistema vandeniu oras natūraliai išeitų į viršų.

Hidroforai su inžektoriumi – pajungimo schema

Montuojant hidroforo siurblį su inžektoriumi visos aukščiau išvardintos taisyklės galioja, bet svarbus niuansas – į šulinį reikia nuvesti du vamzdžius. Schemoje parodyta, kaip į šulinį nuleidžiamas inžektorius, prie kurio pasijungia du vamzdžiai, o prie įsiurbimo angos montuojamas atbulinis vožtuvas ir apsauginis kietųjų dalelių filtras.

Jei planuojate montuoti vandens tiekimo sistema ir įsiurbimo gylis (Hs) yra arti 9 m ribos, rekomenduojame pasikloti 2 vamzdžius iki šulinio, nors šiuo momentu naudosite tik vieną iš jų. Kartais pasitaiko atvejų, kai vandens lygis šulinyje krenta keliais metrais ir paprastas siurblys su hidroforu nebegali jo įsiurbti. Tokiu atveju norint pakeisti paprastą siurblį inžektoriniu (su galimybe įsiurbti vandenį iš 20-30 metrų) Jums nebereikės perkąsti viso kiemo – taip sutaupoma daugybė laiko ir pinigų.

Hidroforų bako talpa – pasirinkimo pagrindimas

Siurbliai su hidroforais komplektuojami bakais nuo 20 iki 100 litrų. Svarbu žinoti, kad hidroforo siurbliams nėra jokių techninių apribojimų, nusakančių siurblio paleidimų per val. kiekį ir pan., kaip pvz. giluminiams siurbliams. Dėl šitos priežasties vienodi siurbliai yra komplektuojami ir 20 litrų ir 100 litrų hidroforo indais. Hidroforo turis yra gyvybiškai svarbus giluminio siurblio ilgaamžiškumui, bet sausai statomų siurblių su hidroforu atveju išsiplėtimo bako talpa labiau įtakoja vartotojo komforto lygį (triukšmingumas, slėgio svyravimai ir pan.), nei patį siurblį. Kuo didesnės talpos yra hidroforo indas, tuo rečiau startuoja siurblys ir sistemoje yra mažiau slėgio svyravimų. Be to sausai statomi siurbliai yra pakankamai triukšmingi, todėl retesni startai atitinkamai sukelia mažiau triukšmo (ypatingai svarbu naktį). Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą informaciją, rekomenduotume sodo namui rinktis 20-60 litrų talpos hidroforą, o pastoviai gyvenamam namui 50-100 litrų hidroforus.

Hidroforo siurblių naudojimas laistymo sistemoms. Vandens įsiurbimas iš tvenkinio/ežero/upės

Naudojant siurblį su hidroforu laistymo sistemoms ir siurbiant vandenį iš tvenkinio/ežero patartina visada naudoti 40mm įsiurbimo vamzdį, nes laistymo sistemų vandens našumas (Q) yra pakankamai didelis. Nors hidroforo siurblių įsiurbimo gylis (Hs) yra 9 metrai, kas teoriškai atitiktų 90 metrų horizontalų atstumą (L), praktika rodo, kad tokios sistemos veikia įsiurbimo atstumu iki 35-40m. Esant didesniam atstumui pasireiškia kavitacijos efektas (nutrūksta vandens srauto vientisumas, atsiranda oro tarpai) ir įsiurbimo vamzdys užsiorina.

Į vandens tvenkinį panardintą vamzdžio galą su atbuliniu vožtuvu ir kietųjų dalelių filtru rekomenduojame papildomai apsaugoti didesniu metaliniu tinkleliu ar kitokiu stambesniu filtru. Kitaip smulkus filtro tinklelis labai greitai apsineša tvenkinio/ežero vandenyje esančia organika ir užsikimšta.

Būtent dėl vandenyje esančių priemaišų hidroforai su inžektoriumi nėra tinkami naudojimui vandens įsiurbimui iš tvenkinių, ežerų, upių ir pan. Šito tipo siurbliai yra labiau jautrus kietosiom priemaišom ir reikalauja švaraus vandens (pvz. šulinio vanduo).

Susijusios prekių kategorijos

Vandens siurbliai su hidroforu
Vandens siurbliai hidroforui
Hidroforai geriamojo vandens sistemoms