Kospel EPV Luxus

Vandens šildytuvas –  buitinėm reikmėms, įrenginys, skirtas kaitinti vandeniui panaudojus elektros arba karšto termofikacinio vandens energiją. Vandens šildytuvus buityje dažnai vadinami boileriais (nuo angl. Boiler – virintuvas). Paprastai išskiriamos dvi pagrindinės vandens šildytuvų grupės: tūriniai vandens šildytuvai ir momentiniai (spartieji) vandens šildytuvai. Kiekviena boilerių grupė turi savo ypatumų, išskirtinių savybių, privalumų ir trukumų.

Momentiniai (greitaeigiai) vandens šildytuvai

Momentiniai (greitaeigiai) vandens šildytuvai kaitina vandenį per laiką, kol jis keliauja pro šildytuvo kaitinimo vamzdį. Tokie vandens šildytuvai neturi kaupiamosios talpos vandeniui, vanduo šildomas tik vartojimo momentų, kol keliauja pro šildytuvą. Dėl savo veikimo principo, momentiniai vandens šildytuvai turi žymiai didesnį galingumą nei tūriniai vandens šildytuvai. Norint išsiplauti po dušu reikalingas 6 – 8 kW galingumo boileris, o pilnaverčiam gyvenamojo namo aprūpinimui karštu vandeniu reikėtu 15 -25 kW galios vandens šildytuvo. Įdomiausia, kad aukštesnis galingumas visiškai nereiškia aukštesnių elektros energijos sąnaudų. Momentinis vandens šildytuvas veikia tik labai trumpą laiko tarpą vandens vartojimo momentu,  tokiam boileriui nereikia šildyti viso bako vandens ir palaikyti pastovios vandens temperatūros.


Momentinio vandens šildytuvo schema

 

1  -  Išorinis korpusas

2  -  Kaitinimo vamzdis

3  -  Valdymo blokas (kontaktorius)

4  -  Diferencinis slėgio reguliatorius

5  -  Šalto vandens įvadas

6  -  Karšto vandens išėjimas

Visi momentiniai vandens šildytuvai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas:

Beslėginiai momentiniai vandens šildytuvai gamykloje komplektuojami maišytuvu su čiauptu arba dušu (arba viskuo iškart).  Esmė tame, kad tokie vandens šildytuvai aprūpina karštu vandeniu tik vieną tašką ir nėra galimybės jų prijungti prie namų karšto vandens tiekimo sistemos. Kita vertus beslėginius vandens šildytuvus labai patogu ir paprasta naudoti virtuvėje, dirbtuvėse arba vasarnamyje – puikus sprendimas dušui ir rankų/indų plovimui.

Slėginiai momentiniai vandens šildytuvai neturi jokių maišytuvų, juose numatytos tik vandens įėjimo ir išėjimo vietos.  Slėginis momentinis vandens šildytuvas tiesiog „įpjaunamas“ į karšto vandens vamzdį ir aprūpina karštu vandenių visą namą. Tokie vandens šildytuvai įsijungia ir atsijungia automatiškai, reaguodami į vandens tekėjimą.

Nepaisant to, kad slėginiai vandens šildytuvai gali puikiai funkcionuoti su paprastais bet kurios konstrukcijos maišytuvais, vis dėl to rekomenduojama naudoti dviejų ventilių vandens maišytuvus, t.y. maišytuvus su atskiru karšto ir šalto vandens reguliavimu.  Tokiu būdu taupoma elektros energija (nėra šalto vandens primaišymo, o reiškias nėra ir nepagristo šildymo) ir išvengiama pernelyg žemo vandens srauto per vandens šildytuvą (per boilerį praeina visas vandens srautas, o ne jo dalys). Naudojant šiais laikais labai paplitusius ir populiarius vienos svirties vandens maišytuvus visada egzistuoja, nors ir nedidelė, šalto vandens injekcija į bendrą vandens srautą. Tokiu atveju momentinis vandens šildytuvas nėra išnaudojamas maksimaliai efektyviai ir atitinkamai padidėja elektros sąnaudos.

Momentiniai vandens šildytuvai su hidrauliniu valdymu (pvz. Kospel Luxus serija) paprastai turi kelias galingumo pakopas, kurias galima perjungti rankiniu būdu. Temperatūros reguliavimas kiekvienoje pakopoje vyksta keičiant per boilerį pratekančio vandens srautą.
Modeliai su elektroniniu valdymu (pvz. Kospel Bonus serija) turi termoreguliatorių, keičiantį kaitinimo galingumą priklausomai nuo vandens srauto ir įėjimo šalto vandens temperatūros. Jei srautas pernelyg didelis ir boilerio galingumo nepakanka pakaitinti iki nustatytos temperatūros, kai kurie vandens šildytuvų modeliai tiesiog dirba pilnu galingumu ir, priklausomai nuo modelio, pranešą realią išėjimo šilto vandens temperatūrą. Kiti vandens šildytuvai su elektroniniu valdymu apriboja vandens srautą iki tokio, kad galėtų išėjime gauti nustatytą temperatūrą (toks variantas dažniausiai prieinamas tik trijų fazių momentinių vandens šildytuvų modeliuose).

Momentinių vandens šildytuvų kaitinimo elementai įsijungia gavus signalą iš vandens srauto daviklio (t.y. kai vanduo pradeda tekėti per kaitinimo vamzdį) ir temperatūros daviklio (kai pratekančio vandens temperatūra yra žemesnė nei nustatyta išėjimo T). Kaitinimo elementas išsijungia iškart, nustojus vandeniui tekėti per šildytuvą arba perkaitinimo atveju.
Momentiniai (greitaeigiai) vandens šildytuvai gaminami dviejų pajungimo prie tinklo variantu: modeliai pajungimui į vienfazį 220 V tinklą ir modeliai pajungimui į trijų fazių 380V tinklą. Dėl elektros linijos galingumo apribojimų, vienfaziai modeliai paprastai siekia galingumą iki 8 kW. Trijų fazių vandens šildytuvų modeliai yra galingesni – nuo 6 iki 30 kW.

Tinkamo tūrinio vandens šildytuvo talpos apskaičiavimai

Galingumas vienam karšto vandens
taškui, kW

Momentinio vandens šildytuvo paskirtis

4 - 6 Rankų, indų plovimas
6 - 8 Dušas
10 - 15 Kriauklė ir Dušas
15 - 30 Vonia, viso namo autonominis
aprūpinimas karštu vandeniu

Privalumai

  • Galimybė gauti neribotą karšto vandens kiekį be išankstinio pašildymo.
  • Kompaktiškumas.
  • Žemi energijos nuostoliai, ekonomiškumas, nes nereikia pastoviai palaikyti šilto vandens rezervo.
  • Nėra baterijų (tame tarpe ir Lietuvoje paplitusios Legionella bakterijos) vystymosi ir geriamojo vandens savybių praradimo rizikos, nes šildomas tik šviežias pratekantis vanduo.

Trūkumai

  • Karšto vandens pastovios temperatūros palaikymo sudėtingumai. Problema pilnai išspręsta tik momentiniuose vandens šildytuvuose su elektroniniu valdymu.
  • Nėra „karšto starto“ galimybės – kaitinimo elementui prisireikia kelių sekundžių įkaisti, tą laiką iš krano bėgs šaltas vanduo.
  • Būtinybė palaikyti pakankamai didelį vandens srautą, reikalinga įrenginio veikimui. Griežti reikalavimai minimaliam vandentiekio slėgiui įėjime.
  • Aukštos pikinės elektros energijos sąnaudos. Atitinkamai papildomi sudėtingumai montavimo momentu – atskiro jėgos kabelio tiesimas, leidimų gavimas ir pan.
  • Ribotas galingumas ir atitinkamai karšto vandens srautas vienfaziams modeliams. Dėl aukštu reikalavimų elektros instaliacijai sunkiai tinka butams ir seniems pastatams.